EVT

Välkommen till Evt

CAD-modell av avloppspumpstation

Vi är ett fristående teknikkonsultföretag som erbjuder ingenjörstjänster inom VA-området med inriktning mot kvalificerade maskin-, process- och ledningsinstallationer.

Vi arbetar med 3D-projektering för att ge våra kunder tydliga och översiktliga ritningar och underlag. Vi är speciellt inriktade mot komplexa projekt i krävande storstadsmiljöer.

Företaget grundades i Umeå år 1998 och finns idag representerade i Umeå och Bromma.

Våra tjänster

Vi erbjuder bland annat följande tjänster: