EVT

Arenastaden avloppspumpstation 2011–2012

Arenastaden pumpstation exteriör Arenastaden pumpstation interiör

Avloppspumpstationen byggdes i samband med uppförandet av den nya Nationalarenan i Solna stad. PEAB var totalentreprenör för byggnationen och beställare var Råsta Projektutveckling AB. Stationen togs i drift i juli 2012 och i samband med det överlåten till Solna Vatten AB.

Stationen är byggd i två plan av betong. I det undre planet finns pumprum och sump. Överbyggnaden är av betong med ett hörn inklätt med granit. Installerade pumpar är tre st. Flygt, typ NT 3301 MT-632, 55 kW, för en maxkapacitet av ca 380 l/s vid två pumpar i drift.

I det övre planet är automatikutrustningen placerad liksom en tryckklocka på 4 m3. I ett separat utrymme är luktreduceringsaggregatet installerat. Ett avskilt rum för reservkraft med egen igång finns i anläggningen.

Kund: Solna Vatten AB