EVT

Danviken pumpstation 2011

Danviken pumpstation efter ombyggnad En av tre nya snäckskruvpumpar med tillhörande tråg Gammal snäckskruv Nya motorer Danviken pumpstation före ombyggnad

Utredning av ombyggnad, detaljprojektering av maskininstallationer och deltagande genom utförandefasen för intagspumpstation till Henriksdals reningsverk för huvudflödet från Stockholms stad.

Pumpstationen är utrustad med 3 st. snäckskruvpumpar med en kapacitet om 2700 l/s vardera, i ståltråg, med anslutande kanalsystem i stål före och efter pumpar.

Kund: Henriksdals reningsverk, Stockholm Vatten AB.