EVT

Norsborgs vattenverk - Västra verkets pumpstation 2010

Detaljprojektering för ombyggnad av kulturminnesmärkt pumpstation för distribution av vatten från Norsborgs vattenverk vidare ut på ledningsnät.

Stationen är utrustad med fyra pumpar, varav två stycken med en kapacitet på vardera 3200 m3/h och två stycken med en kapacitet på 2400 m3/h.

Kund: Norsborgs vattenverk, Stockholm Vatten AB