EVT

Norsborgs vattenverk - UV-aggregat Östra verket 2012

Detaljprojektering för installation av tre nya UV-aggregat DN1200 i före detta klorkontaktbassäng.

Kund: Norsborgs vattenverk, Stockholm Vatten AB