EVT

Ön 2050, Umeå 2012–2015

Öns reningsverk efter ombyggnad

Umeva genomför under perioden 2012-2015 en omfattande utbyggnad och uppgradering av avloppsreningsverket på Ön. Reningsverket dimensioneras för 200 000 pe.

Projektet Ön 2050 innebär att verksamheten och reningskapaciteten vid Öns avloppsreningsverk utökas med följande anläggningsdelar;

  • Nytt biosteg
  • Ny rötkammare 5000 m3
  • Ny inloppsdel med snäckpumpstation, rensgaller, sandfång och försedimentering
  • Mottagningsanläggning inklusive fordonsvåg för brunnsslam, externslam, fett och pumpbart storköksavfall
  • Gasmotoranläggning för biogasbaserad elproduktion
  • Ombyggnad av befintligt reningsverk med ny efterpoleringsanläggning
  • Nya vägar, VA, dagvattenanläggning samt vegetationsytor inom området

Evt bistår Umeva med projekt- och byggledning. Läs mer på Umevas hemsida.

Kund: Umeva