EVT

Pirgatan avloppspumpstation 2008

Dimensionering och detaljprojektering ny mottagningspumpstation för spillvatten från kryssningsfartyg anlöpandes Värtahamnen. Pumpstationen är utrustad med två dränkta pumpar med en kapacitet på 145 l/s vardera.

I anslutning till pumpstationen anlades även flödesmätarrum för vattenpåfyllning av båtar, som drivs i regi av Stockholm Vatten.

Kund: Stockholm Hamnar AB.