EVT

Strömma 2010-2012

Värmdö

Förstudie och detaljprojektering av nytt VA-system i omvandlingsområde. Systemutformning och projektering av vatten- och avloppsledningar i mark (självfall och LTA-system) samt avloppspumpstationer.

Kund: Samhällsbyggnad, Värmdö kommun