EVT

Tjustvik slammottagningsanläggning 2011

Projektering av ny slammottagningsanläggning för slamsugbilar i anslutning till Tjustviks avloppsreningsverk.

Kund: Samhällsbyggnad, Värmdö kommun