Hem Våra tjänster Referensprojekt Arbeta hos oss Kontakta oss

Referensprojekt

Vattentorn

Program 11 Reservoarer

Program 11 reservoarer har målsättningen att säkra reservoarernas roll i vattenförsörjningen på kort och lång sikt.

Omrörare på Käppalaverket

Renovering av rötkammare R100 och R200

Rötkammarna R100 och R200 är byggda i slutet på 60-talet och ska renoveras med målsättning att de ska uppnå en byggnadsteknisk livslängd på ytterligare 50 år...

Grafik över Henriksdals reningsverk

Stockholms framtida avloppsrening

För att öka reningsgraden på avloppsvatten och minska bräddningar till Mälaren beslutade Stockholm Vatten och Avfall AB att avveckla reningsverket i Bromma och bygga ut reningsverket i Henriksdal...

Övriga projekt i urval

TS Lindvreten

Ny tryckstegringsstation för att säkra vattenförsörjningen i Skärholmen.

Tidsperiod: 2021–2022

Beställare: Stockholm Vatten och Avfall AB

TS Grantorp

Totalrenovering samt utbyggnad av stor tryckstegringsstation i Huddinge.

Tidsperiod: 2019–2020

Beställare: Stockholm Vatten och Avfall AB

TS Mikaeli

Ny stor tryckstegringsstation som förstärker vattenförsörjningen i Skärholmen området.

Tidsperiod: 2019–2021

Beställare: Stockholm Vatten och Avfall AB

AP Räntmästartrappan

Totalrenovering av avloppspumpstation vid Slussen.

Tidsperiod: 2015–

Beställare: Stockholm Vatten och Avfall AB

TS Årstafältet

Ny tryckstegringsstation för vattenförsörjning vid Årstafältet.

Tidsperiod: 2014–2019

Beställare: Stockholm Vatten och Avfall AB

AP Kolonnvägen

Ny kombinerad dag- och spillvattenpumpstation.

Tidsperiod: 2014–2015

Beställare: Solna Vatten AB

AP Arenastaden

Ny större spillvattenpumpstation.

Tidsperiod: 2010

Beställare: Solna Vatten AB